Data: 25 de desembre de 2022

Cada Nadal és un esdeveniment de gràcia per a nosaltres. Celebrem l’esdeveniment del naixement de Jesucrist. El punt destacat de la litúrgia de la Paraula de la celebració de la missa del dia de Nadal és la lectura del pròleg de l’Evangeli de Joan, que conté tot el misteri de l’Encarnació i de la divinització de l’home: Déu s’ha fet home perquè nosaltres participéssim de la vida de Déu. Aquest és l’admirable intercanvi del Nadal.

«L’Encarnació i la Resurrecció s’impliquen mútuament, Déu es fa home per tal que l’home pugui esdevenir Déu», diu sant Atanasi d’Alexandria, i ho repeteix sant Anselm de Canterbury, doctor de l’Església, en una obra el títol de la qual reflecteix a la vegada la sorpresa i la joia del Nadal: Cur Deus homo; és a dir: ¿per què Déu s’ha fet home?

Avui demanem especialment que la gràcia de Déu ens ajudi perquè el missatge de Nadal ens arribi al cor. En esperit d’humilitat, hem de donar testimoni del misteri del «Déu amb nosaltres», del misteri de l’Emmanuel, en una societat com la nostra, que sovint es deixa hipnotitzar per falses promeses. Malgrat tot, Déu en Crist consola sempre el seu poble, el Poble de Déu, la «resta» del poble de l’Aliança que li roman fidel. Un Poble que prega per la salvació de tota la humanitat.

Deixeu-me, avui, recórrer a les paraules d’un sant pare de l’Església oriental, sant Basili de Cesarea (329-379), que en la seva Homilia del Nadal del Senyor, expressava la gràcia del Nadal amb aquestes paraules: «Déu a la terra, Déu entre els homes! Ja no és el que promulga la seva Llei enmig de llamps o en el so de la trompeta, en una muntanya fumejant o en la foscor d’una tempesta esfereïdora, sinó que és aquell que parla amb gentilesa i amabilitat, en un cos humà, amb els seus germans.»

Aquest pare de l’Església ens invita a compartir i a celebrar amb tothom el goig exultant del Nadal: «Cantem Glòria! amb els pastors, ballem en cor amb els àngels, perquè “avui […] us ha nascut un Salvador, que és el Messies, el Senyor” (Lc 2,11) […] Celebrem la salvació del món, el dia del naixement de tota la humanitat.»

El misteri de Nadal torna ple d’il·lusió i alegria. Aquesta celebració que ens omple d’esperança ha perdurat al llarg dels segles enmig de canvis històrics, socials, polítics, econòmics, en la prosperitat i en l’adversitat. Tot i que hi ha moltes coses que han canviat en la nostra societat i en la nostra vida, la imatge del nen Jesús no s’ha alterat ni ha desaparegut. Una figura que, ja des de ben petits, ens ha acompanyat a tots nosaltres i a moltes persones d’arreu del món. Una figura que mostra la tendresa i la proximitat de Déu amb cada un de nosaltres.

Benvolguts germans i germanes, en nom dels bisbes auxiliars Sergi i Javier i en nom propi, us desitjo que la gràcia de Déu ens ajudi a tots a entrar profundament en el misteri increïble del Nadal: «A Déu, ningú no l’ha vist mai: el seu Fill únic, que és Déu i està en el si del Pare, és qui l’ha revelat» (Jn 1,18). Bon i sant Nadal a tothom!