Data: 15 d’agost de 2021

Fent un parèntesi en la lectura i comentari de la carta encíclica Fratelli tutti del papa Francesc, centrem avui la nostra atenció en la festa que celebrem, la solemnitat de l’Assumpció de la Benaurada Verge Maria, popularment coneguda com la festa de la Mare de Déu d’agost.

L’Església ens convida a contemplar avui el misteri de l’Assumpció de Maria al cel. És un misteri important per a nosaltres, arrelat des de molt antic en la fe del poble senzill i que va ser proclamat com a dogma pel papa Pius XII el dia 1 de novembre de l’any 1950. Per això, nosaltres creiem, afirmem i confessem que Maria, la Mare de Déu, la que va ser concebuda immaculada, sense taca de pecat original, la plena de gràcia, la que va encarnar en ella el Fill de Déu fet home, la que va estar al peu de la creu del seu fill Jesús, ella mateixa, acomplert el curs de la seva vida a la terra, va ser portada en cos i ànima al cel, i ara viu gloriosa i feliç amb Jesús el seu Fill i Fill de Déu, amb el Pare del Cel i el Sant Esperit de Déu, i amb els àngels i amb els sants.

Contemplar aquest misteri de la vida de Maria ens omple de goig, perquè com to- tes les festes dedicades a la Verge és per a nosaltres una festa de família. És la Mare de Jesús, la Mare de Déu, és la nostra Mare.

I que la Mare de Déu sigui al cel amb Jesús ens omple de l’esperança d’arribar-hi també nosaltres, els seus fills. A la pregària de la Salve li diem i l’aclamem «Reina i Mare de Misericòrdia, vida i dolcesa, esperança nostra».

I enmig de les lluites i foscors de la nostra vida li demanem que ens mostri el seu Fill Jesús, fruit beneit del seu ventre.

Aquesta és la nostra fe i la nostra esperança. En el llibre de l’Apocalipsi hi trobem un passatge que ens descriu aquesta presència de Maria glorificada al cel i que ve a ajudar-nos als qui som a la terra: «Un gran senyal aparegué en el cel: una dona vestida de sol, la lluna als seus peus, i duia al cap una corona de dotze estrelles» (Ap 12,1).

Són molts els pobles de casa nostra que celebren aquest dia la seva festa en honor de Maria. Expressen i mostren la fe arrelada en la Mare de Déu i la convicció que la seva protecció ens empara en tot moment.

En moments i situacions de dificultats a la vida, a l’Església i al món com els que estem patint ara amb la pandèmia i les conseqüències derivades de la crisi sanitària, econòmica i social no deixem de contemplar i d’acudir a la Mare de Déu. Sant Bernat té una preciosa oració a la Verge en la qual ens diu: «Mira l’Estrella, invoca Maria!».