El papa Francesc, en el missatge per a la Quaresma d’aquest any, ens invita a viure la nostra adhesió a l’Evangeli a través d’aquella petició de conversió i de reconciliació que sant Pau adreça als cristians de Corint: «Us ho demanem en nom de Crist: reconcilieu-vos amb Déu!» (2Co 5,20).

«És saludable contemplar més a fons el Misteri pasqual, pel qual hem rebut la misericòrdia de Déu. L’experiència de la misericòrdia, efectivament, és possible només en un «cara a cara» amb el Senyor crucificat i ressuscitat «que em va estimar i es va lliurar per mi» (Ga 2,20). Un diàleg de cor a cor, d’amic a amic. Per això la pregària és tan important en el temps quaresmal. Més que un deure, ens mostra la necessitat de correspondre a l’amor de Déu, que sempre ens precedeix i ens sosté», expressa el Sant Pare tot convidant a no deixar passar en va aquest temps de gràcia, «amb la il·lusió presumptuosa que som nosaltres els que decidim el temps i la manera de la nostra conversió a Ell».

El papa Francesc també recorda que «posar el Misteri pasqual en el centre de la vida vol dir sentir compassió per les nafres de Crist crucificat presents en les nombroses víctimes innocents» i que «compartir amb caritat fa a l’home més humà, mentre que acumular comporta el risc d’embrutar-se, ja que es tanca en el seu propi egoisme».