Papa Francesc
Data de la Jornada: 25 de setembre de 2022
Data del document: 9 de maig de 2022

Descarregar document