Data: 26 de juliol de 2020

Volem dilucidar què significa «créixer» per a un deixeble de Crist. Créixer i fer créixer el món i l’Església.

D’això en va parlar i va actuar molt Jesús, en tractar del Regne de Déu que començava amb Ell a la terra. El seu missatge ens va descobrint que tots dos creixements, el del món i el de l’Església, tal com se sol entendre, són diferents. El creixement de l’Església, com a inici, exordi, del Regne de Déu a la terra, segueix camins molt diferents, a vegades contraris, del que s’entén per progrés del món.

Tot i així, el progrés del món i el creixement de l’Església no són independents ni indiferents entre ells. La fe cristiana sosté que la veritable plenitud del món és el Regne de Déu, i que el triomf del Regne de Déu serà al final de la història: el món serà absorbit pel Regne de Déu, serà transformat en ell. Així tots dos creixements tindran un punt de trobada, fins i tot podem dir d’«identificació». ¿Com serà això? Ens ho podem imaginar recordant els petits «punts d’encontre» que es donen quan a través de la nostra acció s’aconsegueix transformar alguna cosa d’aquest món en nom de l’amor de Déu.

Jesús no va tenir inconvenient en usar exemples del món del comerç i del mercat per explicar els misteris del Regne de Déu. Així, ell veia que en el món del comerç i en el mercat, de vegades podia succeir que un comerciant es jugava tot el seu capital invertint-lo en una sola operació de compra. Estava tan segur del valor del que adquiria, que arriscava tots els seus diners, sense por de quedar-se arruïnat. Llavors Jesús va pensar: això és el que succeeix amb el Regne de Déu, quan és trobat «fortuïtament» per algú que el desitja i el busca (cf. Mt 13,44-46).

Sens dubte no és freqüent el cas d’un que arrisqui tot el que té en una inversió. Però es dona el cas, si es percep que allò adquirit té un valor absolut. El comerç i l’economia creixerien ràpida ment si fos fàcil trobar valors així, «absoluts», d’un rendiment totalment segur…

Malauradament les coses no són tan fàcils. Aquest tipus d’«operació», tanmateix, es dona sempre en la troballa i el creixement del Regne de Déu:

— Segons les paraules de Jesús, la troballa del Regne de Déu és casual, no es pot controlar. Però s’ha de tenir un desig intens d’aconseguir-lo, tant com un desitja un gran tresor o el comerciant anhela la perla preciosa.

— Un cop trobat el Regne de Déu, sorprèn i enlluerna pel seu valor, fins al punt que als propis ulls mereix arriscar tots els béns que es posseeixen.

— Seguint aquesta percepció, el Regne de Déu s’adquireix efectivament, se’n gaudeix, més enllà de la por de quedar-se sense res, perquè amb ell hom ho té tot.

Aquest llenguatge, aquestes expressions tan radicals, com «valor total, absolut, perfecte», és estrany en el món del desenvolupament econòmic i social. Només apareix en la propaganda; ja se sap que no respon a la realitat i que únicament s’usa per augmentar clients.

Però l’Església anuncia el Regne de Déu sense enganys, amb total convicció, transparència i senzillesa.

L’Església creix a base d’aquestes inversions agosarades, a base del despreniment de tot el que es té per adquirir la salvació i la plena felicitat.