Data: 4 d’abril de 2021

Us felicito

Aquesta gran festa de la Pasqua de la Resurrecció de Jesucrist ens omple a tots els cristians d’alegria i de felicitat. Vull que consti des d’aquí la meva felicitació per a tots. Ho faig enguany amb unes frases d’un autor del segle II, Melitó de Sardes. És un himne preciós. Com podeu comprovar, l’Església porta 2.000 anys predicant i alegrant-se amb el mateix esdeveniment que fonamenta la nostra vida i la nostra fe:

«Soc jo, diu el Crist,

jo el qui he destruït la mort,

i el qui he triomfat de l’enemic

i el qui he trepitjat l’Hades

i el qui he lligat el fort

i el qui m’he endut l’home

a les altures dels cels.

Per tant, veniu totes les famílies

dels homes

les que esteu amassades de pecats

i rebeu la remissió dels pecats.

Perquè jo soc la vostra remissió,

jo soc la Pasqua de la salvació,

jo l’anyell immolat per vosaltres,

jo el vostre rescat, jo la vostra vida,

jo la vostra resurrecció,

jo el vostre rei

Jo us porto a les altures dels cels,

on us mostraré el Pare que és

des de sempre.

Ell és el qui creà el cel i la terra,

el qui en un principi modelà l’home

el que fou anunciat per la Llei

i els profetes

el qui ressuscita d’entre els morts…

Ell és el començament i la fi

un començament inexplicable

i una fi incomprensible

Ell és el Crist, el Senyor.

A ell la glòria i el poder pels segles. Amén.»

I us demano

Al mateix temps que participem de l’alegria d’aquesta gran festa, vull llançar-vos una petició. Amb insistència i amb reiteració apel·lo a la vostra responsabilitat familiar i eclesial: que tots ens obstinem en el gran assumpte de la transmissió de la fe. Tant la que es refereix a la infància-joventut com aquella que dirigim als adults. En aquests moments tan complicats que vivim en ocasió de la pandèmia no podem oblidar la nostra responsabilitat de proposar amb més convicció i coherència el missatge, l’obra i la persona de Jesucrist.

Aquesta petició es converteix en una crida especial per als pares i família en general. Us demano la vostra col·laboració amb els catequistes i sacerdots de les vostres parròquies. Que cap nen es quedi sense conèixer a Jesucrist; utilitzeu paraules que expliquin o completin les reflexions de les sessions catequètiques; sigueu testimoniatges autèntics de la fe davant els vostres fills; acompanyeu-los i enfortiu les virtuts i els valors de l’evangeli. Quan tanta gent lamenta l’absència de conviccions, els catòlics posseïm un gran patrimoni que estem obligats a desenvolupar i a transmetre. Els pares catòlics han d’exigir-se, per a ells i per a tota la seva família, l’educació espiritual. La seva vida no pot quedar reduïda a l’obligació o a l’atenció de la part corporal o intel·lectual de l’ésser humà. Heu de sentir-vos cridats a mirar a Crist, a viure coherentment les seves indicacions i a explicar-les amb afecte als vostres.

Aquest compromís és una clara resposta agraïda a la gràcia que hem rebut del mateix Senyor. I és molt apropiat en aquest dia tan assenyalat.

Gràcies per atendre aquesta petició.