27 Febrer 1974
Carta pastoral dels Bisbes de la Conferència Episcopal Tarraconense a propòsit de l’Any sant (1974-1975)

docCet27021974.doc