Presentació:

Des de l’any 1992, Càritas Catalunya és l’òrgan de l’Església que s’ocupa de l’acció caritativa i social. Està constituïda per les Càritas Diocesanes de Barcelona, Girona, Lleida, Sant Feliu de Llobregat, Solsona, Tarragona, Terrassa, Tortosa, Urgell i Vic.

Càritas Catalunya forma part de la Confederació de Càritas Espanyola; per aquest motiu la Presidència de Càritas Catalunya és membre del Consell General de Càritas Espanyola i del Patronat de la Fundació Foment d’Estudis Socials i de Sociologia Avançada (FOESSA).

Objectius i Activitats

Càritas Catalunya té com a missió la realització de la tasca evangelitzadora de l’Església mitjançant l’acció caritativa i social en les diòcesis de Catalunya, així com promoure i coordinar la Comunicació Cristiana de Béns ajudant, d’aquesta manera, a la promoció de la persona i al seu desenvolupament integral. Per això estableix com a objectius propis:

–  Actuar com a espai de trobada, de diàleg i d’ajuda mútua de les Càritas Diocesanes i de les institucions que en formin part.

–  Coordinar les activitats dels seus membres i gestionar actuacions concretes sobre els assumptes i programes comuns en l’àmbit territorial.

–  Ésser el nexe d’unió entre els seus membres per tal de facilitar la comunicació mútua i l’intercanvi d’informació de les seves activitats.

–  Exercir la representació unitària i comuna dels seus membres davant de qualsevol administració, organisme i persona pública o privada en els assumptes que li són propis.

–  En el marc de Càritas Espanyola, secundar la realització dels objectius generals de la Confederació i mantenir les relacions necessàries de cooperació i coordinació. A fi d’establir criteris comuns, Càritas Catalunya constitueix comissions d’estudi i de treball ad hoc per als programes que es porten a terme en les diòcesis de Catalunya. Cada comissió ha d’estar presidida per un membre de l’Assemblea de Càritas Catalunya. A més, per tal d’aprofundir en les qüestions pròpies de les àrees de treball de Càritas, s’organitzen jornades de formació adreçades a totes les persones que participen en l’activitat de Càritas. Quant a la xarxa associativa, Càritas de Catalunya participa activament en la Taula del Tercer Sector Social i en la Federació Catalana del Voluntariat Social.

Els organismes

Càritas Catalunya està regida per l’autoritat col·legial dels bisbes amb seu al seu territori, per l’Assemblea i pel seu President.

L’Assemblea de Càritas Catalunya està formada per dos representants de cadascuna de les Càritas diocesanes i de les institucions integrades, d’acord amb els seus estatuts. La funció principal de l’Assemblea és regir totes les activitats de la entitat i aprovar els programes i projectes d’actuació, així com el pressupost i el balanç econòmic de cada exercici fiscal.

BISBE DELEGAT
Cardenal Joan Josep Omella Omella

PRESIDENT DE CÀRITAS CATALUNYA
Sr. Francesc Roig

Secretari de presidència
Sr. Luis Miguel Luna
c/ dels Ángels, 18, entl. – 08001– BARCELONA
Tel.: 934 126 864 / Tel. 633 745 777
a/e: [email protected]

 

MEMBRES DE L’ASSEMBLEA DE CÀRITAS CATALUNYA

President de Càritas Catalunya
Sr. Francesc Roig

Secretari de presidència
Sr. Luis Miguel Luna

Delegat de Pastoral Social a Tarragona 
M. Montserrat Esporrín

Delegat de Pastoral Social a Barcelona 
Mn. Joan Costa

Delegat de Pastoral Social a Urgell 
Mn. Jaume Mayoral i Martí

Delegat de Pastoral Social a Tortosa
Mn. Carles París

Delegat de Pastoral Social a Lleida 
Joan Carles Nicuesa

Delegat de Pastoral Social a Solsona
Mn. Antoni Cid

Delegat de Pastoral Social a Girona 
Mn. Esteve Sureda Villar

Delegat de Càritas a Vic 
Mn. Ramon Donada

Delegat de Pastoral Social a Sant Feliu del Llobregat
Mn. Ramon M. Bosch

Delegat de Pastoral Social a Terrassa
Mn. Llorenç Sagalés

Director de Càritas Diocesana de Tarragona
Sr. Salvador Grané

Director de Càritas Diocesana de Barcelona
Sr. Eduard Sala

Director de Càritas Diocesana d’Urgell 
Sr. Josep Casanova Obiols

Director de Càritas Diocesana de Tortosa 
Sr. Didac Rodríguez

Director de Càritas Diocesana de Lleida 
Sr. Rafael Allepuz

Director de Càritas Diocesana de Solsona 
Sr. Joan Elias

Directora de Càritas Diocesana de Girona 
Sra. Dolors Puigdevall

Director de Càritas Diocesana de Vic 
Sr. Ramon Martínez

Director de Càritas Diocesana de Sant Feliu del Llobregat
Sr. Ramon E. Carbonell

Directora de Càritas Diocesana de Terrassa
Sra. Mònica Martínez

La veu de l'església