Presentació:

El Secretariat Interdiocesà de Pastoral de la Salut (SIPS) és un organisme de la Conferència Episcopal Tarraconense (CET) que coordina, programa i promou els objectius i les activitats de l’acció pastoral de l’Església Catòlica a Catalunya al servei dels malalts i les seves famílies, professionals i qüestions sobre l’àmbit de la salut.

Els bisbes, amb la col·laboració de sacerdots, religiosos i religioses, laics i laiques que treballen en el món de la salut, moviments de malalts o per a malalts, fan possible continuar la missió de l’Església: portar la bona nova de la salut a tothom.

El SIPS està format pels delegats diocesans de Pastoral de la Salut de les 10 diócesis catalanes, una representant de la Federació Espanyola de Religiosos i Religioses Sanitaris (FERS) a Catalunya i un representant de la FRATER. A més hi ha una persona de l’àmbit parroquial i la secretària. Hi ha un bisbe delegat de la CET que presideix i un coordinador proposat pels delegats diocesans de Pastoral de la Salut i nomenat per la CET.

El SIPS es regeix per uns estatuts que van ser aprovats l’any 1988.

El SIPS organitza anualment unes Jornades adreçades a tots els qui treballen en aquest camp pastoral o en sectors específics. Actualment hi ha una jornada dirigida a totes les delegacions diocesanes on es presenta la Campanya del Dia del Malalt. També hi ha la jornada destinada a tots els qui treballen en els serveis religiosos dels hospitals de Catalunya. Finalment, hi ha la jornada del PROSAC. Aquesta se celebra cada dos anys.

El SIPS celebra quatre reunions a l’any per a programar i desenvolupar les activitats de l’àmbit de la salut això com reflexionar sobre temes actuals de pastoral de la salut. El pal de paller del treball pastoral del SIPS és la Campanya anual entorn al Dia del Malalt. També s’ha cuidat molt la formació permanent i específica dels agents de pastoral de la salut.

El SIPS forma part de la Comissió Mixta que està formada per persones del Departament de Salut i Seguretat Social de la Generalitat i de l’Església Catòlica a Catalunya.

El treball de la Comissió Mixta es va iniciar quan s’aprovà l’Acord Marc sobre l’assistència religiosa catòlica en els centres de la Xarxa Hospitalària d’Utilització Pública.

 

BISBE DELEGAT
Mons. Salvador Cristau

ARQUEBISBAT DE TARRAGONA
Sr. Miquel Sanchís
a/e: [email protected]

ARQUEBISBAT DE BARCELONA

a/e: [email protected]

BISBAT D’URGELL
Mn. Ignasi Navarri

BISBAT DE TORTOSA
Mn. Juan M. Bajo Llauradó
a/e: [email protected]

BISBAT DE LLEIDA
Jacint Cabau Rúbies

BISBAT DE SOLSONA
Sra. Maria Lluïsa Garcia i Guixé
a/e:
[email protected]

BISBAT DE GIRONA
Mn. Sebastià Aupí
a/e: [email protected]

BISBAT DE VIC
Sr. Jaume Casanellas
a/e: [email protected]

BISBAT DE SANT FELIU DEL LLOBREGAT
Mn. Xavier Sobrevia i Vidal
a/e: [email protected]


BISBAT DE TERRASSA

Sr. Josep Massegú
a/e: [email protected]

 

 

La veu de l'església