Data: 15 d’octubre de 2023

El passat 4 d’octubre el papa Francesc va obrir la primera sessió de la XVI Assemblea General Ordinària del Sínode, sota el lema: «Per a una Església sinodal. Comunió, participació, missió». El Sant Pare ha anat advertint en diverses ocasions que «sense pregària no hi haurà Sínode». El Sínode és sobretot un esdeveniment d’oració, d’invocació insistent a l’Esperit Sant per tal que ens guiï en el discerniment d’allò que el Senyor demana avui a la seva Església.

La pregària s’expressa de diverses formes: l’oració és escolta de la Paraula de Déu; la pregària és adoració, silenci adorant davant el que l’Esperit suscita en l’Església; l’oració és intercessió, que no consisteix en doblegar la voluntat de Déu a la nostra, sinó en demanar al Senyor que il·lumini el nostre cor per tal que sapiguem discernir i fer la seva voluntat; i la pregària és acció de gràcies per tant de bé rebut i per tantes meravelles que Déu continua obrant en la seva Església i en el món.

Al document de la síntesi de la fase diocesana del Sínode, del 22 de maig de 2022, fruit de l’ampla consulta duta a terme a la nostra diòcesi de Tortosa, vam constatar que, entre les coses que n’havíem après hi havia «la necessitat de cultivar la interioritat», fet que «propiciarà una intensa vida de pregària i un testimoni que serà per si mateix anunci de l’Evangeli».

Així, doncs, amb l’oració d’escolta, d’adoració, d’intercessió i d’acció de gràcies, tots hi serem presents, amb la força de l’Esperit, en l’Assemblea del Sínode. «Sense pregària no hi haurà Sínode», diu el papa Francesc. Us convido, doncs, que en aquests dies d’octubre, dirigim la nostra súplica a l’Esperit Sant, ànima de l’Església, que la guia i la impulsa sempre cap endavant. Diguem-li: «Veniu, Esperit Sant, oreig suau de Déu, i davalleu damunt els participants en el Sínode i damunt tots nosaltres per tal que siguem servidors de la comunió i humils deixebles missioners que anunciem arreu l’alegria de l’Evangeli». Amén.