Data: 28 de març de 2021

El diumenge de Rams comencem la Setmana Santa. Aquest any, per les circumstàncies, no podrem celebrar les processons que om­plen de religiositat els carrers de les nostres ciu­tats, però sí tindrem a les esglésies els actes li­túrgics propis d’aquests dies. Durant tota aquesta setmana celebrarem la mort del Senyor. Les cele­bracions són sòbries i, a la vegada, riques en ges­tos i símbols, alguns dels quals no es tornen a re­petir al llarg de l’any litúrgic, com la postració silenciosa del celebrant al començament de la ce­lebració del Divendres Sant, i el ritu de l’adoració de la Creu, en el qual som convidats a mirar l’arbre on morí el Salvador del món.

Quan al llarg d’aquests dies recordem al Cruci­ficat ens envaeixen dos sentiments: esglai en veu­re’l tan desfigurat per les tortures que ha rebut a mans de tota la humanitat; i admiració per com ha acceptat eixe sofriment, prenent damunt seu els nostres dolors i morint per les nostres faltes, i tot sense obrar amb violència ni tindre als llavis la per­fídia.

¿Per què el món s’esglaia davant la Creu de Crist? El Concili Vaticà II recorda que l’ésser humà és capaç de lo millor i lo pitjor. En la Creu de Jesu­crist es descobreix lo pitjor que pot sortir del cor de l’home. Ho veiem en els relats de la passió que aquests dies escoltarem i meditarem: els interro­gatoris dels grans sacerdots, el judici per part del procurador romà, les tortures… Tot ens porta a preguntar-nos ¿com és possible que les persones puguem arribar a tanta crueltat? Quan pensem del que som capaços, no podem fer altra cosa que es­glaiar­-nos.

¿Per què el món s’admira quan contempla el Crucificat? Perquè en Ell resplendeix lo millor que hi ha en el cor de l’home. De fet, en la passió se­gons sant Joan, que escoltarem el Divendres Sant, veurem com Pilat presenta Jesús al poble dient: «aquí teniu l’home». Sense saber­-ho, Pilat ens ha dit una gran veritat: Jesús és l’home perfecte; l’home en el que no hi ha cap mal; l’home que no­més sap fer el bé; l’home que s’ha mantingut en fidelitat a Déu.

Ens esglaiem perquè es posa de manifest el que som capaços de fer els homes. I ens admirem perquè eixe condemnat a mort ha respost a la in­justícia de la seua condemna sense cap violèn­cia i, a més, perdonant. La seua resposta al mal ha sigut continuar fent el bé.

La Carta als Hebreus ens ensenya que Jesús, per la seua passió «s’ha convertit en font de sal­vació eterna» (He 5,9). Del seu costat obert brolla la sang i l’aigua que simbolitzen totes les benedic­cions que ens venen per la seua mort. Per això la litúrgia d’aquests dies és tota ella una invitació a la pregària per a què la gràcia de la Redempció que naix del costat obert del Salvador arribe a to­ta la humanitat. En aquesta pregària, aquest any recordem especialment als qui més han patit o es­tan patint per la pandèmia.

Que aquests dies siguen per a tots una ocasió de retrobar-­nos amb el Senyor.