Data: 11 de setembre de 2022

El diumenge passat escrivia sobre el començament d’un nou curs i recordava que la nostra vida i la nostra societat no comencen de zero. Continuem vivint des d’un passat recent un present amb desafiaments cap a un futur amb esperança. I parlava d’un esdeveniment de l’Església universal que ens compromet a tots, el Sínode dels Bisbes.

El comentari d’aquest diumenge m’agradaria centrar-lo en la nostra diòcesi de la qual els lectors del FULL en formen part i que, alhora, serveix d’informació als lectors de la nostra premsa local. A tothom pot interessar què pensa, què fa i què diu la nostra comunitat eclesial. Som un sector social nombrós que col·labora i es preocupa del bé comú i desitja que la nostra veu sobre els grans temes que afecten l’ésser humà -com la defensa de la vida, l’ajuda i el reconeixement de la família, les desigualtats socials, la pau o la fraternitat- sigui escoltada. També volem, per descomptat, donar a conèixer sense descans a tots els consemblants la persona, l’obra i el missatge de Jesús.

La diòcesi prepara un Pla Pastoral en què col·laboren totes les comunitats. Així és com treballem des de fa molts anys. Cada any o curs pastoral presentem unes línies de treball per orientar, coordinar i unificar criteris. A la passada Assemblea Diocesana es va determinar el seu contingut i, per tant, ja és conegut per la gran majoria de catòlics. També s’ha distribuït un fullet amb una introducció meva i una concreció dels nostres objectius per aquest curs. És un Pla que per a alguns serà ambiciós, per a uns altres quedarà curt, però l’essencial és que desvetlli l’interès i l’entusiasme dels creients i que resulti atractiu per als qui viuen al marge de la vida cristiana. En una societat amb llarga tradició cristiana a vegades és pesat i monòton repetir les mateixes veritats de la fe, però, no obstant això, hem d’explicar millor la novetat radical que conté la proposta de l’evangeli per a la persona i per a la societat.

La primera línia de treball la defineix la paraula evangelització. Un punt essencial de la vida cristiana és anunciar, donar a conèixer a tothom el missatge de salvació de Jesucrist que trobem a l’evangeli i que és viscut i transmès per l’Església al llarg dels segles. Volem centrar-nos d’una manera especial en els joves, en la preparació dels sagraments de la iniciació cristiana (acolliment, informació, acompanyament i celebració).

La segona línia de treball serà la formació. Ens esforçarem perquè rebin una bona formació cristiana el màxim nombre de persones. És una qüestió que ve de lluny, però que en la nostra diòcesi ha donat bons fruits des de fa anys amb la institució de l’IREL i la gran quantitat de cursos i sessions formatives organitzades per parròquies i comunitats. Accentuarem el procés del catecumenat i difondrem especialment la Doctrina Social de l’Església i l’atenció a les famílies per part de la Delegació Diocesana de Família i Vida i amb el compromís de la resta de fidels.

La tercera línia de treball es basarà en el terme sociocaritatiu. Intentarem impulsar l’organització parroquial de Càritas amb el suport constant des de la diòcesi. Volem que la caritat cristiana sigui cada dia més visible i autèntica en totes les comunitats i ens posarem al servei de la societat per col·laborar en l’erradicació de les desigualtats i en la promoció de la fraternitat, que es manifesta en l’amor de Déu.

I fent-ho tot amb l’esperit sinodal que ha impulsat el papa Francesc. Caminarem junts en el funcionament dels consells instituïts i en les tasques que requereixin aportacions dels altres. És fonamental comptar amb tothom, parlant, escoltant i decidint el millor per a la comunitat.