Data: 25 d’octubre de 2020

Una de les característiques del món actual és la programació ordenada d’objectius, projectes i activitats. Se sol fer en totes les empreses i en les agrupacions humanes culturals i recreatives. S’intenta que la producció millori cada dia i que les idees penetrin en el nombre més gran de socis o participants. Sembla que sense una bona  planificació es pot conduir el col·lectiu al caos o a la paralització del missatge o del producte.

També les comunitats de cristians fem servir aquest mètode, encara que sabem que la part essencial del pla o de la programació ens ve donada. És el mateix que ha utilitzat l’Església al llarg dels segles i que no està subjecte a les modes de cada moment. El nostre pla està centrat en la persona de Jesucrist i té com a objectiu  donar a conèixer al món sencer el seu missatge i la seva obra: a tot això en diem evangelització, que se sosté i es desenvolupa gràcies a l’assistència de l’Esperit Sant. No en modifiquem el contingut però tractem de fer-lo més accessible amb el llenguatge i amb els mitjans que cada època ens proporciona.

A la nostra diòcesi fa anys que treballem d’aquesta manera. Els catòlics ja coneixen els diferents plans diocesans, les assemblees, les celebracions de l’Enviament o d’altres a què són convidats. En tot això és important la col·laboració de molts creients que intenten millorar la seva vida personal i l’activitat comunitària. El papa Francesc ens crida constantment a una conversió personal i pastoral en el sentit de renovar la nostra vida fent autocrítica i projectant un futur per a l’Església amb més embranzida evangelitzadora i esdevenint la casa on s’acull el màxim nombre de “ferits” per les dificultats de la vida quotidiana i ens demana, com ho feia sant Pau en la seva Carta als Filipencs, que tinguem en l’actuar de cada dia els mateixos sentiments de Jesucrist, sense tancar-nos en els propis interessos i buscant les necessitats dels altres

El passat 9 de febrer ja vaig escriure sobre el nostre pla diocesà per informar-vos-en a tots. Havia comentat moltes vegades la seva importància als col·laboradors més pròxims. En l’article Els futurs objectius explicava el mètode de treball, els recursos disponibles i les pretensions finals que afectaven totes les comunitats diocesanes. D’entrada, vaig quedar sorprès i us dono les gràcies per l’alta participació en l’elaboració del treball que ara hem presentat.

El Pla Diocesà de Pastoral (2020-2024) es va donar a conèixer el passat 7 d’octubre als representants de parròquies i sectors pastorals en una emotiva celebració a la catedral amb motiu de l’inici de curs i de la tradicional festa de l’Enviament per al servei pastoral. Es va distribuir el fullet que s’ha fet arribar a tots els interessats per al seu estudi i aplicació.

Volem unes comunitats que viuen i segueix en l’estil de Jesucrist, que celebren la vida i la fe amb alegria i amb autenticitat, revisant les actuals estructures diocesanes.

Volem unes comunitats evangelitzadores, que acullen tothom i anuncien en qualsevol circumstància la presència de Déu en aquesta societat complexa, plural i a la qual desitgen servir.

Volem unes comunitats en procés constant de formació en la saviesa del Senyor, que inclou el creixement personal de la fe i l’atenció als qui més sofreixen.

Volem unes comunitats amb una àmplia responsabilitat i compromís d’un gran nombre de laics. Per descomptat, comptem amb el bon fer de sacerdots i religiosos.