Data: 2 de gener de 2022

La setmana vinent els bisbes de la Tarraconense peregrinarem a Roma, on romandrem durant uns dies, per a realitzar la visita “ad limina apostolorum”. Des dels primers segles del cristianisme trobem testimoniatges del reconeixement de la primacia de l’Església de Roma i del seu pastor, el Papa, sobre totes les altres esglésies. El fet de ser el lloc del martiri dels sants apòstols Pere i Pau, la comunitat que custòdia les seues relíquies i la seu presidida pel successor de Pere, han convertit a aquesta església i al magisteri del seu bisbe en punt de referència i criteri de l’autèntica fe de les esglésies de tot el món. La comunió d’un bisbe amb el Papa és garantia de la veritat de la seua predicació i del seu magisteri.

Durant uns dies celebrarem l’Eucaristia i resarem en les basíliques de Sant Pere al Vaticà i de Sant Pau extramurs. És un moment de profund significat espiritual i teològic. Els bisbes, com a successors que som dels apòstols, tenim la missió de ser pastors de l’únic ramat de Crist, de confirmar als nostres germans en la fe, d’anunciar el missatge de l’Evangeli a tots els pobles i de conservar íntegre el depòsit de l’ensenyament apostòlic. En aquestes celebracions demanarem l’ajuda i la intercessió d’aquests apòstols perquè ens il·luminen en la nostra missió al servei del Poble de Déu. També pregarem per les necessitats de les nostres diòcesis confiats en la intercessió d’aquells que són considerats les columnes de l’Església.

Un moment especialment significatiu el constituirà la trobada amb el papa Francesc. La missió del bisbe de Roma no se circumscriu als límits de la seua diòcesi. Si tots els bisbes hem de tindre una preocupació per tota l’Església, ja que tots formem part del Col·legi Episcopal que succeeix al Col·legi Apostòlic, és sobretot el Papa qui ha estat constituït per Crist pastor de tota l’Església, principi de la unitat en la fe i en la comunió de tot el Poble de Déu i el primer evangelitzador de tots els pobles. Si totes les trobades amb el Sant Pare són emotives per a qualsevol cristià, la que un bisbe té amb el successor de Pere en el marc d’aquesta visita té un significat especial. En ella s’expressa, es viu i es reforça d’una manera molt concreta la comunió de cada bisbe amb el Papa i de cada diòcesi amb la seu romana. És una ocasió perquè el Sant Pare ens conega una mica més i per expressar-li la comunió i l’afecte que sentim tots els cristians de la nostra diòcesi de Tortosa cap a la seua persona.

Finalment tindrem ocasió de visitar diferents congregacions i organismes de la Santa Seu i trobar-nos amb els seus responsables. Com a preparació d’aquestes trobades s’ha enviat un informe sobre la vida de la diòcesi durant aquests darrers anys. En ell es reflecteixen les nostres alegries i esperances i també els problemes i dificultats per a l’anunci de l’Evangeli que estem vivint en aquests moments. Per l’experiència de l’anterior visita que vaig tindre ocasió de realitzar als pocs mesos de la meua arribada a la diòcesi de Tortosa, us asseguro que es tracta de trobades molt il·luminadores que ens obrin a la realitat de tota l’Església.

Us convido a pregar durant aquests dies pel fruit d’aquesta visita, perquè creixi en tots nosaltres el sentiment que pertànyer a l’Església és un honor perquè és una gràcia de Déu.